Bábel


És akkor végtére mind az egész Európának egy nyelve és egyféle beszéde vala. Egyféleképpen beszélének mindenről, hasonlóképp egyféleképpen nem beszélének minden másról. Egyféle vala a WC-jük, és egyféle vala az ő Iphone-juk is, és egyféle a pénzük. És nem különbözének többé az ő atyafiaik az ő atyalányaiktól. És nem valának többé szőkék, és barnák, és vörösek, és nem valának többé sárgák és feketék, és fehérek. Egyféle szürkék valának. És nem tekintének ők többé sem előre, sem hátra, sem fölfelé, sem lefelé, csak a köldökükig.

És lemérék az ő uborkáiknak súlyát is, és méretet vesznek vala azoknak görbületéről. És átlagot vonnak vala azokból. És megmérik vala az paradicsomaiknak átmérőjét, és átlagot vonnak vala. Legott feltörék földimogyoróikat, és megszámlálják azoknak magjait is, és átlagot vonnak vala. És lőn Európának egyféle uborkája, egyféle paradicsoma és egyféle földimogyorója.

Összeönték az ő söreiket, hasonlóképpen összeönték az ő boraikat, hogy Európának egyféle söre és bora legyen. Végezetül összeönték az ő söreiket az ő boraikkal, és mindennemű alkoholaikkal, hogy Európának egyféle szeszesitala legyen. Jószágaikat ledarálák, és összekeverék azoknak húsait, és végtére Európának egyféle hamburgere vala.  Hasonlóképpen összekeverék az olivának olaját a napraforgó és a repce olajával, és abban süték ki hasábburgonyáikat.

És tesznek vala kezdetben az ő pizzáikra tonhalat, és ananászt, és kolbászokat, és babot, és tesznek mindennemű sajtokat, és hagymát, és tojást, és csilipaprikát, és tesznek tenger gyümölcseit és sonkát, és kukoricát, és végezetül megelégelék vala, és kitiltják az egyénieskedő pizzát Európából.

És végére érve mindezeknek, elunatkozandanak.

És gondolák magukban, lássa meg a világ és tisztelje őket az ő egyfelé hajló uborkáik arányos görbületéért. És hódoljon a világ az egyféle európai szeszesitaluk nektárcseppjeinek zamatossága előtt. És ámuljon el a világ az egyféle pénzükön és WC-iken, valamint köldökükön. És mondák, építsünk magunknak tornyot, amelynek teteje az eget érje, és ezzel szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. És kezdék építeni Brüsszel tornyát.

Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a tornyot, amelyet építettek Európa gyermekei, és mondá: íme, e nép egy, és az egésznek egy a nyelve, egy a beszédje és a WC-je, egy paradicsomaiknak átmérője, és állandó földimogyoróik magjainak  száma. És munkájuknak ez a vége, ennyire menének. Ezért szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. És szétszélesztette őket onnan az Úr  Európa földjeire, és megszűntek építeni a tornyot. Ezért nevezték annak nevét Brüsszelnek; mert ott zavarta össze az Úr ismét az egész Európa nyelvét.


  Miért Rigó

13 hozzászólás

 1. Jópofa. (Talán még az EU Nobel békedíja belefért volna a feldícsért “érdemek” közé. De ez lényegtelen.)

  Aki érti a mítoszt, az tudja, hogy a torony, ami igazából piramis, az a civilizációs létforma társadalmi modellje. Egy olyan meghatározó mintázat, mely a civilizált berendezkedésben mindenhol visszaköszön. Legyen szó hatalomról, pénzről, egy állami szerv vagy cég szervezeti felépítéséről. Ezt a tornyot, piramist építik a történetben túl nagyratörőre. Ezeknek a tornyoknak márcsak ez a sorsuk. Ezt építjük ma mi is a szent GDP pörgetésével, technológiával, versennyel.
  És csak szegény történészek lehetnek olyan hulyék, hogy azt higgyék, hogy a bibliai történet egy konkrét Közel-keleti zikkuratról szól. Jól lehet, a zikkurat és a piramis is jelképezheti a civilizációs mintázatot.

  • Hatodik nap – Az ember megteremtése
   „ Azután ezt mondta Isten: Hozzon elő a föld különféle élőlényeket: különféle jószágokat, csúszómászókat és vadállatokat! És úgy történt. Megalkotta Isten a különféle vadállatokat, a különféle jószágokat és a különféle csúszómászókat. És látta Isten, hogy ez jó.
   Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a jószágokon, az összes vadállaton és az összes csúszómászón, ami a földön csúszik-mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Azután megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá! Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a szárazföldön mozgó minden élőlényen! Majd ezt mondta Isten: Nektek adok minden maghozó növényt az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van: legyen mindez a ti eledeletek! Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel: hatodik nap.

   Szerintem most már nem lehet visszacsinálni! Mindent Ő sem láthatott előre!

 2. ….És röviddel annakutána, miután az Úr Brüsszelben összezavarta vala egész Európa nyelvét, jövé Allah meg az ő 13 feleséges prófétája és új tanokat hirdettek:
  Nem lészen az jó, ha népek nyelve össze vagyon kavarva, mert akkor népek nem fogják érteni mi beszédünk, gyönyörséges arab nyelv, min mondánk nékijük, hogy ők nekünk Allah adta jobbkézről vett rabszolgáink. És látva ezen brüsszeli kafír vezetőit Európa népeinek mi Allahtól vett próféták mondánk nékik, nektek nincs eszetek, meg nincsen vala gerincötök, hát adunk néktek kevés mi kapunk népeitektől zakatból, és ti cserébe eladjátok nékünk Európa népeit mind egy szálig.
  És lőn ahogy Allah akarta: Brüsszel nyitá meg Európa kapuzatait, Európa népének szemére Allah borítá hályogot, hogy a dzsihád harcosait lássák szegény menekültnek vala. Európa népei képzelik magukat nagynak és humanistának és letartóztaták övéikből mindenkit, kik ellene szóltak, nem akarnak Allah rabszolgái lenni. Európa lányai meg széttárták két kezeiket, meg egyebeiket és boldogan ölelték át vala Allah harcosait csupa szeretetből, meg egyéb hiányérzetekből és szülék nekijek új kisharcosokat.
  Európa népei megtanulták ettől vala, hogy akinek túl jó dolga vala, az elhülyül, és aki építene egységesen nagy Bábel tornya, mert képzelni magát már egyenesen Istennek, újra egységes nyelv alá vonának és már arabul lészek nagy önteltségükben bamba birkaként jobbkézről vett rabszolgái és egységes halal birkaevői az Úr helyett Allahnak.

 3. Nem ilyen kicsiben megy a játék, mint Európa. És a végén a koki sem a bábeli dimenzió lesz…

 4. Ajjaj!

  És hangzék az Ő, menydörgős tüzes ménkű atta szava a mindenségben, visszhangot verve a lelkekben, rémületet a szívekben.

  Kivéve vala, Brüszel tornyának megvilágosodás fényében fürdő orcájú lakói és szolgáik, kik nem lévén sem férfak, sem nem nők egyen vattájukat a füleikbe dugák.

  Kik nem szét, hanem köldökükre tekintve, nem látván a toronyuk árnyékából előtörő zavaros áradatot, egyen WC-jükön ülve, egyen uborkát majszolva önnönmaguk nagyszerűségétől eltelve, süketen és vakon hullának alá a magasból, a pokol mélységes fenekiig..

  • … És akkor hallaná mindenki kegyelmes Allah szavait:
   Harcosaim, kik akarnak kapni vala 72 hurit, ti szüntessétek meg vala e népek undokság szokásit. Szedjétek vala össze széles e világban kik nő létükre nem lészen férjeik, s egymással hálnak, és férfiket, kik utcán pride undokság tangában riszálnak és egymást tisztátalanul dugának, és vigyétek fel mindeneket nagy sok bábeli tornyoknak teteibe, és mikor megégettétek mindet vala sok népek okulásira, dobjátok le testieket az föld porába.
   Aztán mondátok asszonyállatoknak, kiket adtam néketek jobbkézről sok rabszolgának, hogy takarjátok el testitek dombormányait bő halotti fekete lepelibe, és kussoljatok el mind nekem kedves harcosaim háremibe.
   Megtiltom néktek fehér asszonyságok, hogy menjetek bármilyen vízbe ahol már valák férfiak, és ne mutogassátok szemérmit testikteknek azt hazudva, hogy kelleni néktek D vitamin napozásra.
   És ne sírjatok, ti kafír asszonyállatok, és férfiállatok, hogy nem ilyen világot akartatok, mert enyém a Föld minden kincse, ha tinektek legfőbb gondotok valá, hogy ki kivel paráználkodá, s lusták valátok harcolni javaitokért.

 5. Ha ez igaz, az intelligencia csodája, apáám szavú, Kósa Lajos valódi brüsszeli toronylakó, összeköltözhetne kamugeri kis Bencéjével..

  https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/kekhirek/kosa-lajos-tobbszor-jart-svajci-bankokban-a-csengeri-orokosnovel/

 6. Valamint feledétek a mohácsi síkot, ahol a nagy padisha lecsapatta az életbe maradt gyaúr főemberek és vezírek fejét.Tatár alattvalóira gondolván, kiket jónak láta betelepíteni a gyaúrok nyakára.

 7. De már másnap, az Operával épp átellenben, egy romház kövein megjelent egy cédula:
  „Hozott szalonnával egérirtást vállal doktor Varsányiné.”
  Örkény már tudta, mi lesz “holnap”.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük