Hülye fiatalság, avagy egy egyetemfoglalás krónikája némi szekunder szégyennel


Az utóbbi hetek egyik legviccesebb cicaharcának lehetett tanúja a közéleti botrányokra fogékony közönség, amikor Gulyás Márton aktivista, a Partizán névre hallgató Youtube-csatorna alkotója és a színművészeti egyetem korábbi vezéralakjait tömörítő FreeSZFE közösség egymásnak estek egy még be sem mutatott, az SZFE-ügy alakulását a kulisszák mögött rögzítő dokumentumfilm kapcsán, az utóbbi fél ugyanis a „joglemondó nyilatkozatok” hiányát és a „jogtisztaság helyreállítását” kérte számon az előbbin. Laikusként azt gondolná az ember, hogy éppen egy évvel a soron következő országgyűlési választás előtt minden érintett félnek az állna érdekében, hogy ha már egyszer film készült erről az eseménysorozatról, akkor az legyen bemutatva, nézzék meg minél többen, generáljon közéleti vitákat és erősítse meg a nézők politikai meggyőződését pro vagy kontra – ehelyett az egyesület nagyjából olyan röhejes színvonalú kardoskodásba kezdett, hogy Marcinál nem jogtiszta a Windows 95, és csakis a jogtiszta szoftver a jó szoftver. Végül is éppen így sikerült indirekt módon reklámot csinálniuk a filmnek, amely hogy, hogy nem, egyszer csak mégis megjelent a Partizán csatornán nagypéntek este, az eredetileg tervezett bemutató után egy héttel. Megnéztem.

Még egy hete, amikor javában tartott a már említett cicaharc és esélye volt annak, hogy az alkotás dobozban marad vagy csak egy erősen cenzúrázott verzió kerül nyilvánosságra (Gulyás Mártont és az önérzetét tekintve egyik opció sem tűnt valószínűnek), már akkor is az volt a gondolatom, hogy „azért ezt márpedig látni kéne”, mert a végleges változat – nemhogy a bő száz órányi nyersanyag, amelyből összevágták – is éppen olyan pótolhatatlan értékű kordokumentumnek ígérkezik az utókor szempontjából, mint ahogyan ma nézhetünk a Tanácsköztársaság 133 napjának filmhíradó-felvételeire, amelyek egészen biztosan nem maradtak volna meg (abban a korszakban még nem volt gyakorlata a filmtekercsek megőrzésének), ha a Horthy-korszak rendőrsége idejekorán le nem foglalja azokat. Vagy ahogyan a rendszerváltozás eseményeiről is sokkal kevesebbet tudnánk, ha nincs a Pesty Fekete Doboz. Tegyük a szívünkre a kezünket: valójában mindig jobb, ha valaki éppen ott van az események alakulásánál egy felvevővel és rögzíti, ami történik, akkor is, ha a felvételek mégoly csekély értékűnek is bizonyulnak utólag – vagy éppen ellenkezőleg: már az adott pillanatban tudni lehet, hogy itt éppen a történelem örökíttetik meg.

A Hülye fiatalság c. dokumentum-eposzról e sorok írójának végül mégsem az lett a benyomása, hogy azért sikerült kiválóan, mert a legjobb dokumentarista hagyományoknak megfelelően rögzítette egy ellenzéki diákmozgalom tündöklését és bukását, hanem azért, mert az alkotó(k)nak akaratukon kívül sikerült előállítaniuk egy olyasféle ál-dokumentumfilmet (mockumentary), amelyet lehet úgy nézni, mint egyfajta vígjátékot. Éppen, mint A hivatal c. szituációs komédiában, amelyben folyamatosan rögzítik a papírforgalmazó cég irodájában az unalmasnak látszó mindennapokat, az irodisták pedig gyakorta pislognak bele a kamerába, vagy fogalmazzák meg egyenesen mondandójukat abba. A különbség csak annyi, hogy mivel színésznövendékekről beszélünk, nem pedig komfortzónájukból kizökkentett fehérgalléros munkavállalókról, ezért mindenki tisztában van vele még a leginkább sorsdöntő pillanatokban is, hogy a kamerába márpedig nem szabad belenézni, mert még felfeslik a valóság szövete. Éppen ezért vicces, amikor valaki mégiscsak belenéz és mond valamit az operatőrnek. Megkapjuk a saját, külön bejáratú Dwight Schrute-unkat is Csernai Misi HÖK-elnök személyében, aki épp ugyanolyan ijesztő karakter, mint a Dunder Mifflin vállalat mindent jobban tudó kisfőnöke – azzal az aprócska, ámbár nem elhanyagolható differenciával, hogy Dwight Schrute nem egy létező személy, Csernai Mihály viszont igen. De azért az utóbbi is áttöri a negyedik falat egyszer-egyszer.

Dwight Schrute és Csernai Mihály. Tutiblog-montázs

Az azonosulhatóság követelménye tekintetében is hagy kívánnivalókat maga után a Hülye fiatalság. A kezdő színészek sanyarú sorsát nagyon szépen örökítette meg Csokonai, Arany és Petőfi a maga idejében, ugyanakkor tévedés lenne azt hinni, hogy ez a toposz korszaktól függetlenül érdekes és izgalmas lenne – legalábbis aki látta a Nyolc évszak c. 1987-es magyar tévésorozatban, hogyan is néz ki egy olyan műintézmény, ahol sok színinövendék van jelen egyszerre meglehetősen bódult állapotban, annak nem sok illúziója maradhatott azt illetően, hogy ez a belterjes, vállaltan zárt világ olyan fene vonzó lehetne egy kívülálló számára. Akkor sem, ha a színésztársadalom hajlamos túlzott jelentőséget tulajdonítani a saját létezésének, és a növendékek rendre abban a hitben (és abban a felülről, folyamatosan érkező pozitív megerősítésben is) élnek, hogy a személyüknél és a ténykedésüknél aztán nincs semmi érdekesebb, ergo nekik kötelességük megváltani a világot és az élére állni a folyamatoknak, hiszen a saját bevallásuk szerint is egyfajta elitet képeznek, és az intézményükre is elitegyetemként tekintenek. Nem véletlen, hogy az egyetemfoglalást megelőző brainstormingokon (és az utána következőkön is) annyira fontos kérdés számukra, hogy milyen eszközökkel érjék el a hálátlan tömegek szimpátiáját. Mert őket szeretni kell. Kötelező.

A PestiSrácok.hu tudósítása. Fotó: Partizán

A filmben azt látjuk, hogyan beszélgetnek egymás között erről, tulajdonképpen rögtön ebbe érkezik meg a néző. És ezen a ponton hiányérzetünk támadhat, a mű ugyanis nem különösebben taglalja a felbujtók személyét és szerepét, vagyis azt állítja, hogy egy csapat csillogó szemű SZFE-s diáknak csak úgy magától támadt kedve az egyetemi modellváltás, az új kuratórium és különösen Vidnyánszky Attila személye ellen tiltakozni, és éppen ez volna itt a látnivaló. Az fel sem merül, hogy az oktatóik ösztönzésére, de legalábbis a hallgatólagos jóváhagyásával történne ez, mindenesetre nehéz elhinni, hogy az akaratuk ellenére cselekedtek volna a diákok. (Csak Spilák Klárát látjuk megrökönyödni, hogy mi az, hogy az egyetemfoglaláskor más tüntetők is bejutottak az intézmény területére, és tessék azonnal kizsuppolni mindenkit, aki nem az egyetem polgára. De ő sem megy szembe a diákokkal vagy határolódik el tőlük.)

Spilák Klára (b). Fotó: Partizán

Vonatkoztassunk el viszont mégis attól, hogy a helyszín az SZFE, és vonjuk ki az egyenletből egy gondolatkísérlet erejéig azt, hogy színinövendékeket látunk; koncentráljunk csak arra, hogy huszonéves fiatalok éppen forradalmat készülnek csinálni. Ne vitassuk el tőlük ezt, minden nemzedéknek jár a maga forradalma – csak van, amelyiknek nem jut. Látjuk tehát a hangadókat, akik szervezik a tiltakozást, ötletelnek, próbálnak irányt szabni a folyamatoknak. (És közben továbbra sem néznek a kamerába.) Csupa privilegizált helyzetben lévő, a felső-középosztályt reprezentáló fiatal, akik még ha válogatnak is az eszközökben és nagyon demokratikusan el is vitatkozgatnak a következő forradalmi lépés helyénvalóságáról, már-már vérfagyasztóan magabiztosak, és az az érzése támadhat a nézőnek, hogy ellentétben a legtöbb diákkal, ezeknek aztán tényleg semmi vesztenivalójuk nincs, mert ha buknak is, akkor is csak felfele. És ezen a ponton szúrnám be ide a dokumentumfilm kulcsmondatát, amely már az előzetesben is elhangzott az aktivista lány szájából:

A saját szüleim hívnak fel minket minden nap azzal, hogy »na, na mi van, na, hogy álltok, most mi a következő terv, mi a következő akció?« És akkor így azt érzem, hogy b*zmeg, ti nem csináltatok semmit az elmúlt harminc évben.

Tetszik érteni? Nem ám az, ami százból kilencvenkilenc esetben a magától értetődő kérdés lenne ilyenkor egy szülő-gyerek viszonyban, hogy „kislányom, ugye nem csinálsz semmi hülyeséget, megígéred?”, hanem azt kérdezgetik tőle, hogy áll már a forradalom ügye, és ösztönzik őket, hogy csinálják csak. Ez pont olyan, mintha ott lettem volna a tévéostromnál (amúgy majdnem kimentem), és közben anyám felhív, de nem azt mondja, hogy „kisfiam, azonnal gyere haza”, hanem azt kérdezi érdeklődve, hogy miért nem ég még a tévészékház, és gyújtsak fel valamit csak nyugodtan, ne aggódjak, már összepakolta a váltás alsóneműt és a tisztálkodószereket, ha másnap esetleg a Gyorskocsiban ébrednék. És persze szerez ügyvédet is.

Azzal kellene tehát azonosulnom nekem, mint átlagos nézőnek, hogy vannak, akik mindig puhára esnek, és még a saját szüleik is szinte ösztönzik őket arra, hogy forradalmárkodjanak csak egészen bátran? Hogy egyesek egyszerűen soha nem tudnak veszíteni, mert történetesen valahogy mindig van a családban haveri újságíró, haveri ügyvéd, meg úgy egyáltalán, bárhol egy haver, aki segíthet újraindítani egy megfeneklőben lévő életpályát azzal, hogy eldugják a hülyegyereket valami kényelmes elfekvőbe, amíg fel nem találja magát valami új, társadalmilag minden bizonnyal hasznos szerepkörben? Hogy ezek soha nem ismerik fel, hogy eleve egy privilegizált helyzetből beszélnek a magas lóról (ha meg mégis, hát gyorsan a marxizmusba menekülnek, láttunk erre pár példát az elmúlt százegynéhány évben), és soha nem okoz gondot nekik feláldozni azokat, akiket előzőleg megvezettek, és ténylegesen van vesztenivalójuk? Mert a megvezetettekről nem fognak filmet forgatni, az egészen bizonyos.

Megvan persze a célközönsége ennek a filmnek, akik azonosulni tudnak a Hülye fiatalsággal. Akikben soha nem okozott feloldhatatlan belső feszültséget, hogy szolgálati autóval vitték őket iskolába, jobb cuccokban nyomulhattak, jobb nyári táborokba járhattak a többieknél – aztán ha ezekben a nagyon spéci táborokban végül mégis szörnyű dolgok történtek velük, hát az áldozatok végül dokumentumfilmet forgatnak saját magukról, amelyben dráma-terapeuta segítségét veszik igénybe és amely nyilván akkora közérdeklődésre tarthat számot, hogy az HBO tűzi műsorára. Na, pont az ilyeneknek készült a Hülye fiatalság is, és csak ők hiszik el, hogy ezek a diákok aztán valami igazán figyelemre méltót akartak alkotni, de a gonosz hatalom elsöpörte őket, és mekkora veszteség érte a magyar társadalmat.

Ezzel együtt mégis ajánlom az olvasóknak, hogy tekintsék meg a filmet (csak aztán töröljék a megtekintési előzmények közül, vagy eleve inkognitóablakban nyissák meg), mert mint azt feljebb említettem, megvan az a kétségtelen erénye, hogy egyfajta vígjátékként is értelmezhető, és amikor a trash-élmény a tetőfokára hág és a néző legszívesebben az arcát kaparná le a szekunder szégyentől, egyfajta megerősítést is nyerhet: micsoda szerencse, hogy nem kell a FreeSZFE-mozgalommal közösséget vállalnia. Az pedig végképp, hogy ez az egész még fel is lett véve az utókornak.

Vezető kép: Partizán


  Elhatárolódó Hód

30 hozzászólás

 1. Tari Sándor

  nagyon rendben van! gratulálok!

 2. Találkoztam egy ilyennel.
  Kérdem tőle, tudod ki volt Sós Imre?
  Nem tudta.

  • Színházművészet-Wikipédia :
   “A keleten a maláji és tibeti táncdrámákon kívül, a Kelet nagy kultúrnépei közül a kínaiak, a japánok és az indiaiak fejlesztettek ki számottevő színházi kultúrát, míg a muszlim népeknél, perzsáknál, araboknál, törököknél és móroknál a színpadnak és a színművészetnek igen kevés fontossága volt. “

 3. Olyan sok szép dologért
  lenne érdemes harcolni
  ebben a világban,csak
  észre kéne venni.

 4. a szar felkerul a polcra, azt hiszi,hogy lekvár, még fel sem ért a polc eldolt,végig néztem jó az idegem,mit is akartak? magug sem tudták! ki ellen, kiért, miért,minek,kivel, hogyan tovább?politika vagy muvészet?okádék az egész, ez a faszkalap jó,hogy feltette, gondolom a felvételek 90 százalékát nem merte feltenni,mert akkor kiderult volna az igazság,dugás pia ,cigi,drogi stb

 5. Hát Jókai, a felesége, Petőfi és a többi 48-as forradalmárok, vagyis az egykori művészek-színészek, most sírnának szégyenükben. Nem ilyen utódokért adták életüket, szabadságukat.
  Ezek között volt egy is,aki végig tudott mondani egyetlen összefüggő és tartalmas összetett mondatot? Volt egy is aki nem volt részeg, vagy belőve? Volt egy is, aki ismerte a fésű, ápoltság fogalmát?
  Ezeknek van valami halvány sejtésük is arról, hogy mi készül őellenük is Európában, Brüsszelben? Azt már nem is kérdem, hogy van-e fogalmuk, hogy mi az a diktatúra, hogy egy valódi elnyomásban már a második napon a börtönben gyáván nyüszítve kussolnának?
  Megérteném én a fiatalságot, hogy minden nemzedéknek biológiai előírása lázadni az előző nemzedékek ellen, de hogy a mai fiatalság célja az legyen, hogy perverz nemi szokásaikat elismerje, sőt tisztelje a társadalom, hogy munka nélkül kapjanak diplomát, alapjövedelmet, hogy térdelhessenek idegen négerek előtt és szívárványszobrot állítsanak a felnőttek cukkolására?
  Ez nem lázadás, nem forradalom, hanem bolondok tobzódása, csak sajnos a zártosztályon kívül.
  Ma az az igazi forradalmár aki kiáll a határra és fegyvert fog(na) a beözönlő idegen hódítókra, ma az a forradalom, mikor nem térdel idegen majmok parancsára távoli négerek előtt, akikhez semmi bűne nem kötődik. Aki családot akar mert csak így lesz utóda, aki majd az öregkorára megvédi.
  Ahogy elnéztük, ezek egyike sem fog fegyvert ragadni mikor nyugaton már ölik a fehér embereket a muzulmán importgyilkosok, és ide is be akarnak települni. Föl se fogják, hogy a táncikálós “kormánybuktatással” a saját haláltáncukat ropják. Azt hiszik majd szükség lesz színészre, főleg női komédiásra, ha elveszi mindenüket a Háttérhatalom, ahogy beígérték, vagy lefejezik őket azok, akiknek beimportálását a Momentum és cimboráik hatalomra jutásukkor azonnal meg fogják kezdeni?
  De elnéztem a tanáraikat is: Tökéletesen illik rájuk a mondás, aki nem tudja, az tanítja. Egy igazi színészt sem láttam közöttük. Nem csoda, hogy a magyar filmekre már 30 éve úgy kell berugdosni a közönséget. Ennek klasszikus példája pont ez a se füle se farka “dokumentumfilm” Ennél már a macskám is különbet csinálna.

  • Kedves Naprózsa!

   A szívemből beszél!
   10 percet pörgettem, de miután csak ismételtek saját magukat az jutott eszembe, hogy

   Ady Endre
   TÖRPE-FEJŰEK

   Nem dolgozni jöttem ide
   Nem dolgozni jöttem ide
   Törpe-fejű mit akarsz tőlem?

   Nehéz munka az enyém
   Nehéz munka az enyém
   Mi vagyunk az Új Undokak.

   De jött hozzám egy törpe
   De jött hozzám egy törpe
   S kérdezte, mit akarok?

   “Ti vagytok az Új Undokak
   Ti vagytok az Új Undokak
   Menjetek dolgozni ti is.”

   Felgerjedt szittya vérem
   Felgerjedt szittya vérem
   S rászóltam Törpe-fejűre:

   “Hát maga megbolondult,
   Hát maga megbolondult,
   Hogy mindent kétszer mond, kétszer mond?

   Színházban ilyenkor áll fel az ember és elindul a kijárathoz.

   Ezek nem a Pesti Srácok kategóriája, hanem az elkényeztetett, lompos, koszos, italos, cigis, szakadt, gusztustalan massza, akik csak ebben a masszába mozognak és érzik jól magukat és most, hogy kimásztak az odujaikból fényt kaptak és ez nem tett jót nekik!
   Ezek képzelik magukat elitnek, ezek akarnak a Világot teremtő deszkákon minket nézőket elkápráztatni?
   Szánalmas alkeszeknek néznek ki, akik ha a sarokra leülnének cigivel a szájukban, piával a földön, lehetőleg még egy kóbor kutyával egyetemben, akkor megkereshetnék a következő adagra valót!
   Ostobák, pökhendiek, nagypofájúak, visszataszítóak és főleg TEHETSÉGTELENEK!

   • Kocajogász

    Sok beszédnek sok az alja. Egyetlen származásmegjelölés elmond róluk mindent: ÓPALESZTINOK. 6000 év minden rájuk száradt-bennük erjedt mocskával. A xart legkevésbé tesszük üvegben a polcra – azt (gumikesztyűt és maszkot öltve) a legrövidebb időn belül eltakarítjuk.

  • Petőfiékkel való összehasonlitása ezeknek erős, maximum az echos szekér elé kötött négy ökörre emlékeztetnek.

 6. Nem értem, mitől lett Marci ez az anarchista, ágens kretén.

 7. “k. Nem csoda, hogy a magyar filmekre már 30 éve úgy kell berugdosni a közönséget. ”
  .
  A színházakba is! Amire az utolsó években jegyet vettem ( a Nemzetiben is), majd mindegyiket ott hagytam a szünetben. Egy kaptafára, ugyanazok az eszközök, a színész csak bútordarab, kellék. A “ jajj, de nagyon diktatüra van és dögöljönmeg a Zorbán” nem művészet, hanem visszatérés az 50-es évek csasztuska és sematizmus korszakára.
  Középszerű, nyálas-habos féltehetségek az élen; tehetséges parkolópályán, ha nem igazodnak Selmeczi György női karához csasztuskát énekelni, akkor oda a gyerek karrierje, a férj igazgatói széke.
  Besorolnak, különben nem kapnak munkát, na, de milyen munkát?! Gyenge középiskolai diákszínpad színvonal a legtöbb, amit fel tudnak mutatni. Nincs gondolat, mondanivaló, ezért katarzis sincs. Azt sem tudják, mi az.
  Itt írja valaki, hogy nem tudják, ki az a Soós Imre? Hát azt sem tudják, ki volt Bajor Gizi, Básti, Latinovits, Ruttkay, Agárdy, Darvas, Sztankay, Sütz Ila… hosszú a sor. Azt sem tudják, hogy mi a
  színház. Hősnek, művésznek, tehetségesnek képzelik magukat, közben szánalmas kis pojácacsírák.
  Megjósolom, ha ezek a tehetségtelen, műveletlen és arra büszke, ócska kis nímandok, el is végeznének
  valamiféle színitanodát, megalapozták a liberálanarchista oldalon a karrierjüket.
  Na, most, ahol ez az elit, milyen a tömeg?!

 8. Ezekből nem lesz színész,csak büfészakos belvárosi “értelmiségi”.

 9. Számomra, nem “Hülye fiatalság” elképesztő önhittsége, önimádata és nárcizmusa a lényeg.

  Az persze fájó, hogy az Orbán kormány ezt a bűntanyát nem számolta fel, nem telepítette vidékre, sőt alapítványi pénzzel jól kistafírozta.

  Hanem a szerző alábbi mondatai;
  “olyan pótolhatatlan értékű kordokumentumnek ígérkezik az utókor szempontjából, mint ahogyan ma nézhetünk a Tanácsköztársaság 133 napjának filmhíradó-felvételeire, amelyek egészen biztosan nem maradtak volna meg (abban a korszakban még nem volt gyakorlata a filmtekercsek megőrzésének), ha a Horthy-korszak rendőrsége idejekorán le nem foglalja azokat.”

  Szinte biztos, hogy most nem indult nyomozás a közintézmény elfoglalása, alapítási célú tevékenysége akadályozása és ezzel összefüggésben a működést finanszírozó közpénz illetéktelen felhasználása miatt.

  Nem foglalta le a nyomozóhatóság vagy az ügyészség Gulyás Marci által felvett hang és kép anyagot, pedig abban lehet utalás az épület foglalás szervezőire, annak előkészületeire, ami bizonyíthatja, hogy az események a legitim államhatalom elleni támadás bűnszövetkezetbeni szerveződésének felbujtóira.

  Jelenlegi vezetőnk kétségtelenül nem Horthy, inkább egy nyúl, amelyik körbe bogyózta magát és hagyta, hogy a járvány idején közpénz 100 milliók menjenek füstbe, a vétkesek pedig tovább élvezhessék a szocializmusban jól megalapozott életüket.
  Persze az ágyútöltelék egy része nem kap diplomát, most, de majd jövőre.

  Nem vagyok az események alakulásától boldog, utálom a tesze-tosza gyámoltalanságot, de még jobban a média közvéleményétől rettegő “hősöket”.

 10. el somorrito

  Lenin fiúk, lenin lányok.
  Isten ne adja, hogy ezek kezébe hatalom kerüljön.
  Hamar kitermelnék maguk közül az ő Sztálinjukat.

  És még azt is elhiszem, hogy ezeknek egy része őszintén, és meggyőződésből áll a dolog mögé.
  Ezek azért veszélyesek, mert jó táptalajt nyújtanak a “Sztálinoknak”. Ugyanis retardáltak. Észre sem veszik, hogy egy diktatúrának hazudott állapotot, egy valódi diktatúrára cserélnek.

  Ami különösen riasztó, az a szervezők hálózata. Hatékonyan irányították a retardáltak tömegét.

 11. Ez valami:
  http://azonnali.hu/cikk/20210402_korrupcios-ugyek-kurz-korul-megkapsz-mindent-amit-akarsz-

  https://24.hu/kulfold/2021/04/04/jordania-letartoztatasok-tronorokos-hazorizet/

  Ez különösen tetszik, a szavak oly szépen összhangban vannak a tettekkel:

  Juszef Huneiti, a hadsereg vezérkari főnöke szombat esti közleménye szerint:

  ” Senki sem áll a törvény felett, Jordánia biztonsága és stabilitása előbbre való minden másnál”

  és leszögezte, hogy a hatóságok a törvényekkel összhangban cselekedtek, az eredményeket „teljesen átláthatóan és világosan” a nyilvánosság elé tárják.

 12. el somorrito

  @Namond

  “Jelenlegi vezetőnk kétségtelenül nem Horthy, inkább egy nyúl, amelyik körbe bogyózta magát és hagyta, hogy a járvány idején közpénz 100 milliók menjenek füstbe”

  Nem teheti meg, hogy komolyan odalépjen. Uniós tagállamképpen semmiképp. Én úgy gondolom inkább, hogy a taktika jó volt. A járványhelyzet szépen letolta az egészet a klotyón.
  Most már alig esik szó róla, még a libsi médiában is.

  • el somorrito

   Ezt úgy érti, hogy a “politikus” és “civil” terroristák által elkövetett törvény, szabálysértések és provokációk esetében a számonkérés külső média visszhangja rontja a külkapcsolatokat?
   Orbán imázsát? Elhomályosul a tükörképe?
   És ezért nem éri meg?

   Csak a konzervatív, keresztény, nemzeti értékek mellett kiálló hazafiak vonhatók törvény előtt felelősségre és rabosíthatók?

   A Média közzétette a Ferencvárosi szivárványos termék alkotójának szavait, amelyből kitűnt eredendően provokációnak szánták és nem gondolták, hogy ott lesz két hétig.
   Remélték, hogy ledöntik.
   A provokátorokat lefogták? Nem.
   Indult ellenük eljárás? Nem.

   Mond valamit az SZFE előző vezetése számtalan gazdálkodási mulasztást, hibát és hiányosságot követett el 2002 óta.
   Még csak egy ejnye-bejnyét sem kaptak, nem hogy munkaügyi számonkérést, bírságot,
   börtönbüntetést.

   No de Orrbán talán éppen ezért tartja Pintért a milliárdos üzletembert belügyminiszteri pozícióban.

   • Kocajogász

    Másutt már többször jeleztem, hogy Don Sintért úgy kéne görögösen elintézni (Jorgosz Farbathosz), hogy leverje a Mars-járót a kerekeiről. FÖLDIT kell megtenni belügyérnek, és első körben a meglévő törvények TELJES SZIGORÁVAL indítani az eljárást, NEM A HAZAFIAKAT csesztetni. Az egy dolog, hogy “gengszterváltáskor” fontosabb ügy is van, mint x törpepárt gazdálkodása vagy y felsőoktatási intézmény működése, de könyörgöm, azért a harmadik kétharmad vége felé kicsit több golyót a tökökbe, elvtársak!

  • Kocajogász

   Nem igaz. A törvények az ópalesztinokra is vonatkoznak, elvégre törvény előtti egyenlőség van. Mi köze az EU-nak ahhoz, hogy EGY ILLEGÁLIS épületfoglalást hogy számolok fel? Semmi. Belügy. (A sárgamellényeseket zokszó nélkül szétverték a franciák!) Ha csesztetni akarnak, megteszik “ürügy” nélkül is. Bülbül Mürkül is azért állt le, mert a 10 legnagyobb multi, akik jót kaszálnak nálunk, bekussoltatta.

   • Az EU-nak nincs köze a belügyekez, pontosan azért szólt be eddig mindenikbe s szabott ki miattuk büntetéseket. Ebbe az SZFE ügybe is rögtön beleszólt volna, ha akármi történik kormány részröl.
    Hanem azt vállalni kellett volna; a hazai ifjúságról szólt, látták volna meg, hogy vannak határok, amik még a színészekre is vonatkoznak.

    Pintér miniszter úr pedig mehetne a moslékba, nem most elöszörre.

 13. Szerintem jó a film és a fiatalok többsége is rokonszenves. Fiatalok, tapasztalatlanok, de jót akarnak. A Marci meg vicces a marxizmusával, mint középosztály-beli. (A Bige interjúnál olvastam egy jó kommentet, hogy vicces, ahogy a gazdag de egyszerű ember Bigét oltja esélyegyenlőség-vonalon, mikor pont ő bizonyítja, hogy a tehetség utat tör magának.)

 14. el somorrito 2021-04-04 : 10:24

  Orr bán alkalmatlan vagy nem?

 15. Jepp, te nézel , de nem látsz, nem hallasz, csak írsz, de minek és kinek??

 16. Legalább a cím helyes, hogy hülyék lennének. Habár nem igazándiból, akarja jelenteni, hanem azért mert nem csináltak még nagyobb skandalumot. “Hagyták magukat b*zmeg”. Ez igen, ez az egész tudományuk. Nem is volt más az egész mint terror-akció, a taknya-nyálasoké, akik felültek a bujtogatóik dumájának. Meg aztán hülye gyerekeket még hülyébb szülök gyártanak.

  Sztem ki kéne tiltani a szinészképzésböl az egész bandát, magyarul kicsapni az intézetböl. Akkor látnánk meg hogyan meséli ki magát mindenikük, hogy ök nem is azt akarták, hanem valami mást. Félreértették öket, nemhogy utálatosan rosszul játszották a forradalmasdit.

  Szégyelni való banda ez a fiatalság, a jövö felnöttjei s igazgatói.

  • Igen, ez a lényeg “felültették őket”, ők meg hagyták. Ez Leninnél úgy szót “még nem jött el a forradalmi pillanat” = még nem jött meg a 16 láda arany a németektől. A hülyegyerekek mint a zombik mégis kicsődültek, a kozákok meg pontos csapásokkal vágták ketté e fejüket. Azután megjött, az atamánok megkapták, a kozákok hazamentek a Don mellé a kis falujukba. Jöhetett a “világforradalom”.
   A kései utódok a mi hülyegyerekeink fölültek, kicsődültek…viszont legalább jókat keféltek.

 17. A vélemények hűen fejezik ki a józan,hatalmas többség véleményét.Gyalázat ami történhetett és még inkább,hogy következmények nélkül Sokan szóvá is teszik.Magam azt javaslom,ha még hasonló posványság,hóborodott kezdeményezés jön fel a szennycsatornán,azonnal elvágni az ÁLLMI TÁMOGATÁS LEHETŐSÉGÉT IS. NA ÉS AZ ÖÖSSZES KÖZMŰ SZOLGÁLTATÁST! ILYEN CÉLRA NE KÖLTSÜK AZ ÁLLAMI VAGYONT!

 18. Nevetséges, szánalmas annak a pár lila hülye gyereknek az “akciója” amit az önmagát túlélt kultúrposvány érdekében csinálnak, öntudat nélkül, mint a zombi akit megcsinált valaki és működik. Közbe az a valaki már régen átnyergelt valmi más zsírosba, ezeket Mindenki otthagyta, a leszartságuk széleskörű – nem is lehet más. Ennyi szorult beléjük észből, tisztességből, erkölcsből, hivatástudatból – most ez legalább kiderült.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük