HND: Minden világok legjobbika – 3. rész


Mi lenne velünk, gyarló és hibásan programozott földi halandókkal, ha egy maroknyi – önjelölt – elit nem mutatná meg nekünk az egyedül létező helyes utat? Ha néhány unatkozó, ámde magát Messiásnak képzelő filantróp, aki így-úgy szerzett milliárdjait nem a mi megregulázásunkra fordítaná? Vagy a globalista inkubátorokban kitenyésztett politszimulánsok nem hajtanának minket a nemzetek felett álló multinacionális konszernek gondoskodó szárnyai alá? A napokban virtuálisan megtartott Világgazdasági Fórum üzenete nem más, mint a „The Great Reset”, azaz a nagy-nagy újraindítás.

Mielőtt azonban a nemzetközi oligarchia és az általuk kiválasztott politikai szereplők túláradó jóakarata láttán néhány kövérebb krokodil-könnycseppet elmorzsolgatnánk a szemünk sarkában, nézzük meg közelebbről, mit is ígér a Schwab-féle wellness-kommunizmus? Ismét felhívnám a figyelmet arra, hogy ez a gondolatiság (sic!) az 1970-es évek óta alakul, érlelődik a háttérben, tehát ezen a fórumon. Abból kell kiindulni, hogy meglett politikusok és hatalomra, befolyásra váró fiatalabb, a Schwab-doktrínát követni óhajtó kiválasztottak új generációi már tudatosan magukévá tették a világ átszervezésének, transzformációjának ideológiáját.

Az Új Világrend (New World Order / NWO) kifejezés már elavult, kissé túl gyakran emlegették. A régi koncepcióra a nagy újraindítás címkéjét biggyesztették oda. A terv lényege azonban nem sokat változott.

Az ENSZ Agenda 2030, a Rockefeller Alapítvány 2010-es víziója, illetve Klaus Schwab nagy újra indításának üzenete három szóban leírható: fenntarthatóság, egyenlőség, méltányosság (fairness).

A patetikus szóbuborékokkal megfogalmazott célok azonban nem tudják feledtetni azt a pici, ám lényeges szépséghibát, hogy pontosan azok akarják kikényszeríteni a világ összes lakójának, összes társadalmának átértékelését, akik miatt a fennálló rend az összeomlás szélére került. Gondoljunk csak a jelenlegi bankrendszer évek óta fenyegető csődjére, amit eddig új és új pénzkibocsátással, nulla, vagy mínusz kamattal próbálnak megakadályozni.

Az ő kezük nyomát fedezhetjük fel az általánosan tapasztalható rombolásban a dekonstrukció elvei alapján, ami nem csak gazdasági-fizikai megsemmisülést jelent, hanem a társadalmi tudat évtizedek óta történő célzott züllesztését is. Ide tartozik – a teljesség igénye nélkül – az iskolai oktatás színvonalának rohamos csökkentése a fejlett nyugati országokban, a tradíciók, a történelem, a nyelv ideologikus átírása és/vagy megcsonkítása.

Klaus Schwab, jobbján a felesége és Ursula von der Leyen Davosban. Fotó: davos-arabnews.com

Ennek a jelenségnek köszönhetjük azokat a fiatal, tulajdonképpen semmihez sem feltétlenül értő, de hangzatos szavakat kiválóan forgató Schwab-palántákat, akik bomlasztó tevékenységüket már egyes országok közéletében folytatják. A Világgazdasági Fórum úgynevezett Young Global Leaders tagozat ifjú kommunistáiról aktivistáiról van szó. Természetesen akad köztük komolyabb végzettségű tag is, a lényeg mégis az eszméhez való hűség, hírnév, pozíció, luxus utazások, gyors karrier fejében. Ne legyenek illúzióink, az egész világot átfogó Global Shapers Community, ami alá a Young Global Leaders tartozik, s amelynek deklarált célja szerte a világon a fiatalok szemléletének alakítása, Magyarországon is rendelkezik kiválasztott tagokkal: Global Shapers Community Budapest Hub.

A fiatal vezetők elitista körébe tartozik például Finnország agyon dicsért miniszterelnöknője, aki már sikeresen alakítgatja át a skandináv országot. Már az sem meglepő, hogy az ifjú világvezetők észak-amerikai tagozatában Alicia Garza, a Black Lives Matter (BLM) marxista-queergender társ-alapítója is beletartozik. Ha minden igaz, még azt is megérhetjük, hogy a BLM Nobel Békedíjat kaphat majd…

Prominens tag továbbá a német Zöld párt társelnöke, esetleges jövőbeli kancellárjelölt, Annalena Baerbock is. A felső középosztályból származó Baerbock ugyan nem rendelkezik semmilyen kirívó képességgel, mégis ma ő az egyik legtöbbször szereplő média-celeb Németországban.

Baerbock kisasszony (?) egy amőba lenyűgöző intellektusával nyilatkozik olyan témákról, amelyekről halvány fogalma sincsen. Leghajmeresztőbb ostobaságai közé tartozott az a feltételezés, hogy az elektromos energiát a vezetékben tárolják, hiszen az áram mégis csak a konnektorból jön, vagy az akkumulátorokhoz használt kobaltot koboldnak keresztelte át. Nem az a baj, hogy ennyire buta, hanem, hogy senki nem szól, senki nem emeli fel a hangját és a zöld khmernek behódolt újságírók teljes odaadással futtatják.

Klaus Schwab hagymázas utópiájának alapját elsősorban egy 2016-ban elkészült pamflet támasztja alá. Az írás elkövetője, Ida Auken, korábbi dán környezetvédelmi miniszter, a Dán Szociálliberális Párt tagja, akit – meglepetés! – elsőként választottak ki Dániából a Young Global Leaders csoportba.

Már a cím is sokatmondó: „Welcome to 2030 – nincs semmim, nincs privátszférám és az élet sosem volt jobb”: Welcome to 2030. I own nothing, have no privacy, and life has never been better.

Hogy az egyes emberek magánéletének mindenre kiterjedő ellenőrzése, illetve a magántulajdon gyakorlati megszüntetésének terve definitíve nem a koronavírussal függ össze, arra már a Világgazdasági Fórum 2017-es (!) konferenciájának egyik alaptémája is utal: What If: Privacy Becomes A Luxury Good (Mi lesz, ha a magánélet luxus tárggyá válik?).

Néhány szemelvény Ida Auken 2016-os (!) dolgozatából, amelyből aztán Klaus Schwab bőségesen merített:

Üdvözlöm 2030-ban a városomban, illetve városunkat kellene mondanom. Nincs semmi tulajdonom, nincs autóm, nincs házam, nincsenek készülékeim, nincsenek ruháim.

Enyhén letaglózó kezdés, de legalább sejtjük, hogy mire fog kilyukadni. Zárójelben azért megjegyezném, hogy már az ENSZ Agenda 2030 is ördögtől valónak tekinti a saját házat, ami a megvilágosodottak szerint nem fenntartható, ezért elvetendő az individuális létezés eme túlhaladott formája. 2021-ben a németországi Hamburgban már nem adnak ki építési engedélyt családi házakra!

A továbbiakban Auken felsorolja, mi minden vált ingyenessé, ami feleslegessé tette a tárgyak birtoklását, hiszen amit korábban áruként kezeltek, az szolgáltatássá alakult. A lakhatás, közlekedés, energia, kommunikáció mellett, háztartási gépek és berendezések, az életben használatos eszközök is szolgáltatásokká válnak amelyeket, amikor igény van rájuk, akkor házhoz szállítanak. Képzeljük el tehát, ha szükség van egy mosógépre, akkor majd hoz valaki egyet, esetleg valami koszos, agyon strapált masinát, amit gyorsan bekötnek, majd használat után elszállítanak. Ugyanezt gondoljuk végig az Auken által feleslegesnek tartott összes háztartási kütyüvel. Életszerű.

A nyilvánvalóan alapjövedelmen élő polgár napjait sétálással, biciklizéssel, főzéssel, rajzolással és salátatermesztéssel tengeti. Persze a főzéshez szükséges készülékeket, edényeket is kölcsönkapja, illetve a városi lakásban termeli salátáját. Hasonló elvet már a kínai nagy vezető, haladár generációk idolja, Mao Ce-Tung is kitalált, de ő még a népi kohók ötletével is cifrázta, melyekben mindenki a saját vasát rotyogtatta. Ez persze ma már nem lenne fenntartható és feministák kislányos fantáziájában egyébként sincs helye koszos és nehéz munkának.

Szívet melengető ötlet például a lakáson való közösködés, nem is akárhogy:

A városunkban nem fizetünk lakbért, mert a szabaddá vált terünket mások is használják, amikor éppen nem vagyunk jelen. Az én lakhelyemen üléseket, összejöveteleket tartanak, amikor nem vagyok otthon.

A köz-lakás elve, ugyanúgy, mint a bolsevikok által meghonosított társbérlet is, tökéletesen ellentmond az ember, az emberiség szinte genetikailag kódolt alapigényének: a saját kuckónak, egy visszahúzódási helynek, legyen az szalmakunyhó valahol az afrikai szavannákon, vagy egy luxus villa, akár bérelt, akár saját, az eredményen nem változtat.

Auken elképzelt világában természetesen minden tiszta és bőséggel rendelkezésre áll, akár környezettudatos energia, vagy olyan „szuperanyag”, amiből egy titokzatos ipar jó minőségű, javítható, gyorsan megújuló, azaz kvázi örök életű tárgyakat termel, amiket már nem kell megvenni, mert szolgáltatásként házhoz jönnek. Egy tizenvalahány éves kislány álmai, akinek a szülei mindent a kezébe adnak…

Hogy a jövőben nem kell majd bevásárolni, újmagyarul shoppingolni, az egy nőtől – enyhén szólva – hiteltelennek hangzik, de hagyjuk rá. Sokkal bizarrabb viszont az az igénye, hogy már az önálló gondolkodásra sem lesz szükség, hiszen majd megteszik helyette mások. Mondjuk például egy mesterséges intelligencia, amit régóta rohamléptekkel fejlesztenek.

Gondolt már valaki arra, hogy a mesterséges intelligencia milyen erkölcsi értékekkel bír?

Sokan kiválasztják a dolgokat, amiket használnak. Néha én is viccesnek tartom ezt, sokszor viszont szeretném, ha az algoritmus választaná ki nekem, mert az jobban ismeri az ízlésemet, mint én saját magam.

Aki már találkozott célzott hirdetésekkel a közösségi médiában, az tudja, hogy ez már – majdnem – valóság.

Mióta a mesterséges intelligencia és a robotok annyit munkát átvettek, több időnk van másokkal találkozni, nem létezik csúcsforgalom. A munkát otthon is elvégezhetjük, de ez már nem nevezhető munkának, inkább gondolkodási, alkotási, fejlesztési időnek. Minden szórakozássá vált és az emberek nem akarják egymást zavarni komolyabb témákkal.

Végül is ez utóbbi sem jövőkép, hanem lassan valósággá váló nihilizmus a jogállamnak csúfolt dekadencia roncstelepein.

Auken elképzelései szerint 2030-ban derékig fogunk járni a boldogságban és a mindenféle jóban, ezért is sajnálkozik azokon, akik a robotizáció és a mesterséges intelligencia térhódítása közben feleslegessé és elavulttá válnak. Akiknek majd nem adatik meg az Auken-féle csodavárosban naphosszat kreatívkodni és másokkal tárgyakon, lakáson közösködni.

Figyelemre méltó viszont Auken gondolatmenete a magánélet megszűnéséről, ismétlem, jóval a covid-válság előtt!

Valamikor még zavart az a tény, hogy nincs igazi magánéletem. Nem tudtam sehova menni ellenőrzés nélkül. Tudom, hogy mindent, amit csinálok, gondolok, álmodok, azt valahol rögzítik. Remélem, hogy ezt nem fogja senki ellenem felhasználni.

Biztos vagyok abban, hogy Ida Aukent nem véletlenül tartják Klaus Schwab egyik legígéretesebb tanítványának a fiatal vezetők nemzetközi keltetőjében. Végső megállapításában arra a következtetésre jut a szerző, hogy az általa vizionált világ összességében mégis jó, sokkal jobb, mint amiben jelenleg élünk.

Minden világok legjobbika…

A nagy újraindítás, „The Great Reset” újraelosztási terve gyakorlatilag a nyugati civilizáció elleni támadás. Ne gondoljuk, hogy a nemzetközi oligarchia fogja szétosztogatni magánvagyonát a rászorulók között. Sokkal inkább arról van szó, hogy a fejlett ipari országok gazdasági tönkretétele a cél: az ott megtermelt gazdagság globalista elosztása a Föld kevésbé fejlett régiói számára, a nivellálás, miközben a középosztály gyakorlatilag eltűnik.

A következő részben a jelenlegi válság veszteseit és nyerteseit fogom bemutatni.

Az első részt ITT, ITT, a másodikat pedig ITT és ITT olvashatják.

Szerző: HeroesNeverDie


  HeroesNeverDie

22 hozzászólás

 1. Öreg Rája

  Orvos látta már?
  Akkor legközelebb Mallorcán keresek magamnak egy olyan sharing luxusyachtot, amit nem használ éppen a gazdája.
  Úgyis régóta ki akartam próbálni… Csak kicsit félek, mert helikoptert még nem vezettem, de ha már ott van rajta, ugye muszály azzal is csapatni egy keveset!
  Na megyek dolgozni, hogy fussa majd repjegyre, ha vége a karanténnak.

 2. Öreg Rája

  Bassz! Most ébredtem az álmodozásból!
  Hát ezek nem a sajátjukat akarják újra elosztani, hanem az enyémet a migrik között!
  Nem repjegyet kell vennem, hanem fegyvert!
  ?
  Legközelebb időben szóljatok már lszi.

 3. Az idézett sorok egy 12 éves iskolás “hogyan élünk majd a XXII.században” című iskolai fogalmazásából származnak, vagy egy 38 éves köztisztviselőéből?

 4. Fact check: The World Economic Forum does not have a stated goal to have people own nothing by 2030

  2021. febr. 25:
  https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wef/fact-check-the-world-economic-forum-does-not-have-a-stated-goal-to-have-people-own-nothing-by-2030-idUSKBN2AP2T0

  Tagadják – itt má’ télleg lehet valami!

  A klasszikus vicc:
  Népszabadság, valamikor a ’70-es években: Nem igaz az egyre terjedő szóbeszéd, mert a Zaporozsec igenis jó kocsi.
  Innen tudtuk, hogy akármilyen olcsón is adnák, nem szabad befizetni rá.

 5. Az a baj, hogy a Bilderberg – amelyiknek a mai fiatalabb nemzedéke már elkorcsosult a belterjességtől és a jóléttől, na meg a kábítószerek és egyéb perverz szórakozásoktól – már nem olyan rafináltan működik mint még az ősei. A korábbiak legalább az emberiség és a biológia alapjaival tisztában voltak, ergo tudták, hogy az ember versengő lény (mint majd minden élőlény a biológiában) ezért ragaszkodik a saját lakáshoz, saját tárgyakhoz, saját családhoz, élettérhez. Ahol összezsúfoltan, egymáshoz érve, tulajdon, jövőkép és intimitás nélkül kell élni, azt a rendszert már jól ismerjük, úgy hívják: hajófenék, börtön, vagy össztársadalmilag: rabszolgaság.
  Hát egyikben sem voltak boldogok az emberek… egy épeszű elit tag sem hiheti, hogy most majd azok lesznek.
  Többször már azon is elgondolkodtam, hogy a legújabb kutatások szerint az első társadalmak egyikében, vagyis Egyiptomban, ahol a Nílus és az éghajlat könnyű életet biztosított, miért törték magukat a szabad közemberek luxus sírok, csodaszép templomok, piramisok építésére, ahelyett, hogy csak tengtek-lengtek volna.
  Hát azért, mert a fáraók és a papság jól tudta, hogy a munka, cél nélkül lézengő homo sapiens hajlamos veszekedésre, egymás öldöklésére, elbutulásra, ergo kell a tömegeknek egy közös cél, amiért dolgoznak és büszkék is a munkájukra.

  Pont ez a baj a mai elittel és álértelmiséggel is. Nincsenek rászorulva, rákényszerülve hasznos munkára, ezért álmunkákra és áltevékenységekre kényszerülnek, s mint látható a fene nagy jódolgukban képesek magát az egész emberiséget unalomból hazavágni ilyen great reset jellegű idióta társadalommérnökösködéssel, hogy okosnak és hasznosnak látszódjanak, (már akik komolyan hisznek ebben a boldog új világban ahol majd művészkedünk, mert nem lesz már más dolgunk) és nem csak puszta pszichopaták.
  Persze egy szó sem igaz abból, hogy a mindenétől, lényegében teljes emberi mivoltából kiforgatott embereket majd robotok, drónok fogják kiszolgálni. Egy nagy lópimpilit! A világ legolcsóbb robotja ugyanis az ember. Önmagának megtermeli az energiáját, nem kell újragyártani a következő robotokat, az ember maga szüli meg és neveli föl a következő önfenntartó robotokat, kitakarít, fejleszt, ergo a legolcsóbb embert tartani robotként, mint kitalálni, kibányászni a hozzávalókat, megépíteni, energiát beletáplálni és újakkal pótolni.
  Bilderbergnek nem kell robot, egy-két chip a fejbe, és minket akar hangyabutaságú biorobotnak alakítani.

 6. Nagy a baj.

 7. Az a bajom, hogy nem latom (nem tudom elkepzelni) a strategiai celt.

  Amit itt leirtak, HND es a kommentelok, azt lenyeget tekintve mind igaznak gondolom, de az az erzesem, ez csak egy taktikai fazis, pontosan addig tart, amig a feher ember gerincet sikerul vegleg kettetorni. Egy perccel sem tovabb. De mi az elkepzeles, a szandek – mit akarnak azutan? Es miert?

  Gondoljanak ra: a 60-as evek vetese erik most be; ki gondolta volna akkor, ep esszel, hogy nem egyszeruen a feher ember leigazasa, hanem a megsemmisitese a cel? Szerintem akkor erre a legmegatalkodottabb osszeeskuves-hivo se gondolt volna, mert annyira “logikatlan” a szereplok ismereteben.

  Szoval: mi lehet a strategia, mit akarnak elerni 50-60 ev mulva? Ha megsejtenenk, talan konnyebb lenne. A csatat (taktika) persze jo lenne nem elvesziteni, de konnyebb lenne a dolgunk, ha azt is tudnank, mi a haboru hosszutavu, strategiai celja. A napi harcokon KIVUL nem artana ezen is gondolkodni.

  Ch d V

  • Szerintem véget akarnak (akarnának) vetni a jóléti társadalomnak, amit még Henry Ford kezdett építeni. Sokba van. Azonkívül, ahogy nő az emberiség lélekszáma, a gazdagok száma is nő. Lehet, hogy rettenetesen nehéz bekerülni az elit klubba, foggal-körömmel, minden hatalmukkal védekeznek ellene, de az ostromlók is rettenetesen akarják ám! Nagy a csábítás. Ezért aztán az elit klub létszáma, ha nagyon lassan is, de növekszik. Lassan elérik azt a határt, ami tényleg tehertétel a Földnek. Az a megoldás, hogy rendben, akkor nyírják ki egymást, nem jön be. Egymást, annyira-amennyire még embernek nézik. Azonkívül egy milliárdos befolyásosabb, több eszköze van a védekezésre. Azt találták ki tehát, hogy beáldozzák azt a jómódú középréteget, amely ugyan nem él kastéyban, de még mindig felháborítóan nagy igényei vannak. Egyenlőre, gondolom, amolyan szürke szegénységet akarnak, aztán lentebb-lentebb. Lehet, hogy egyáltalán nem annyira magabiztosak mint mutatják, egy ostromlott várban érzik magukat.

   • csakafidesz

    A jólétei társadalmat a II. Vh. után a német Ludwig Wilhelm Erhard hirdette meg. A gazdasági csoda mögött komoly szociális célok is voltak, és egy, a munkásmozgalmat eleve kizáró jóléti elképzelés.

  • Az európai kultúra örökletes hordózóinak megsemmisítése.
   – Magával hozza az európai társadalom anarchizálódását, már ha a lokális társadalmakat sikerül egybe vonni, a patriotizmust kiirtani.
   – Az európai tudományos élet központjai, a jelentősen profanizálódott, “liberál”populista, demagóg felsőoktatási intézmények szétesnek.
   – Az érzékenyített ügyészi és bírói szervezetek hiteltelenné válnak.
   – A börtönök wellness központtá alakulnak, ha valamelyik bűnöző nem kap a legelittebb helyről hozatott étkezést, rámegy a börtön költségvetése az “igényei szerint” szlogen figyelmen kívül hagyására.
   – A kormányok hivatali szervezetei a “polgári ellenállás” kapcsán tehetetlenné válnak, semmit sem fognak érni a közigazgatási és szabálysértési határozatok.
   – A mainstream ideológiák, zöld-technológia, klímaváltozás, zöldkommandók követelései anyagi csődbe juttatják a költségvetéseket, nem lesz pénz az állami beszerzésekre, sőt tartozások behajtására sem.

   Ekkor jöhet egy külső segítő kéz, szigorú elvárásokkal és a kapcsolódó ideológiával, valamint némi pénzzel.

   Nos ez a kapcsolódó ideológia nem lesz brahmanista, budhista, sintóista és konfuciánus, sőt még taoista sem.

   Vajh, a maradék kettő világvallásból melyik veszi át az európai kereszténység helyét? Melyik a legerősebben szervezett és a leggazdagabb?

   • Uzlettars,

    ezt mind alairom, de ugy latszik, kettonk kozul en vagyok a pesszimistabb, mert amit leir, azt neveztem “taktikai” celnak, amit 15-20 even belul el akarnak erni.

    Ehhez kepest jon a kerdes, hogy “es milyennek akarjak a vilagot 60 ev mulva”, azaz a strategia.

    Ne legyen igazam…

    Ch d V

    • Chevalir de Vf

     “Ekkor jöhet egy külső segítő kéz, szigorú elvárásokkal és a kapcsolódó ideológiával, valamint némi pénzzel.

     Nos ez a kapcsolódó ideológia nem lesz brahmanista, budhista, sintóista és konfuciánus, sőt még taoista sem.

     Vajh, a maradék kettő világvallásból melyik veszi át az európai kereszténység helyét? Melyik a legerősebben szervezett és a leggazdagabb?”

     Az Iszlám Együttműködés(Konferencia) Szervezete (OIC), főtitkára, a szaúdi Yousef Al-Othaimeen. A szervezet már ma is betölti azt a szerepet az iszlám világban, amit egykoron a kalifátus, és kiemelt feladata a tagországokon kívül élő muszlimok érdekképviselete.

     Az OIC pajzsa és kardja a Muszlim Testvériség vagy Muszlim Testvérek 1928-ban alakult szervezete, az európai – kiemelten a brit gyarmati uralom elleni harcra.
     Küldetésük a és a társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, és azt a koncepciót hirdetve, hogy az iszlám az az erő, ami összekapcsolja a tradíciót és a modernséget.
     Céljuk a társadalom, az állam, a kultúra és a vallás egyetlen “totális és teljes” egésszé olvasztása. Az általuk áhított társadalmi rend nem ismer ellentmondásokat, hisz nincsenek benne politikai pártok, mert azok megtörik a Hívők Közösségének egységét és ezáltal gyengítik azt az iszlám ellenségeivel szemben. (Egyik szárnya/platformja a a Szíriai Testvériség, egy másik a Hámász.)

     A pajzs az erőszakmentes, reformista iszlám-megközelítést valló vezetők és tagok, az általuk működtetett szervezetek.
     A kard a Testvériség paramilitáris ága, a terror tevékenységet folytató Titkos Szervezet, melynek tagjai a Nasszer elleni merénylet óta, melyet a testvériségnek tulajdonítottak, Szaúd-Arábiában találtak menedéket.
     Itt nagy vagyonra tettek szert, melyet Egyiptomban befektetve az “olajiszlám” kialakulása kapcsán, hozzájárultak, a militáns mozgalmakat finanszírozó iszlám bankszektor létrejöttéhez.

     A Zsidó Világkongresszus (angolul World Jewish Congress, WJC) egy zsidó közösségeket és szervezeteket tömörítő nemzetközi szervezet melyet 1936-ban Genfben alapítottak.
     (kongresszus=gyülekezet, összeterelt nyáj)
     Alapító okirata szerint[1] a Zsidó Világkongresszus fő célja, hogy „a zsidó nép diplomáciai karjaként lépjen fel”. A WJC-tagság minden zsidó csoport és közösség számára nyitva áll, függetlenül attól, hogy az adott szervezet országában milyen szociális, politikai és gazdaság ideológia érvényesül.
     A Zsidó Világkongresszus központja New Yorkban van, emellett nemzetközi irodákat működtet Brüsszelben, Jeruzsálemben, Párizsban, Moszkvában, Buenos Airesben és Genfben.
     Tagja a MAZSIHISZ és az az Amerikai Zsidó Elosztó Bizottság (JDC).

     A JDC az a szervezet, amely nem fizette ki a St Louis hajó zsidó utasai 650 dollár vízumdíj különbözetét, természetesen alkudoztak. Így nemcsak a St Louis, de az angol és a francia menekülteket szállító hajó sem köthetett ki Kubában.

     “A WJC szervezete kiáltványában a delegáltak egyesülésre szólították a zsidókat, mely az egyetlen hatékony módja a veszély elhárításának. A zsidók, szól a deklaráció, a saját erejükre kell, hogy támaszkodjanak a felvilágosodott világ azon részének segítségével, melyet nem nem fertőzött meg az antiszemitizmus mérge.”

     A WJC, a Zsidó anyagi követelések Németországgal szemben, a Nemzetközi Zsidó Kárpótlási Szervezet és az 1998-ban alapított Nemzetközi Bizottság a Holokauszt Korszak Biztosítási Követeléseiért sok millió dollárt biztosított a holokausztáldozatoknak és -túlélőknek a Németországból, svájci bankokból, biztosítókból és más felektől összesen 20 milliárd dollár értékben.[98][99] 1995-ben a WJC egyeztetéseket kezdeményezett számos zsidó szervezet nevében svájci bankokkal és a svájci kormánnyal a holokauszt-áldozatok úgynevezett II. világháborús „alvó számláinak” ügyében. A WJC csoportos igényérvényesítés keretében adott be keresetet egy brooklyni bíróságon New Yorkban arra alapozva, hogy a holokauszt áldozatai és családjaik indokolatlanul akadályozva vannak a második világháború-kori svájci bankszámlákon lévő örökölt vagyonukhoz való hozzáférésben.
     A hozzáféréshez ugyanis követelményeként halotti bizonyítványt kértek sok helyen (mely tipikusan nem létezik a holokauszt áldozatai esetében), valamint egyes svájci bankok szándékos erőfeszítéseket tettek a számlaegyenlegek visszatartására.
     A követelések részét képezte továbbá az eltűntnek vagy ellopottnak minősített művészeti alkotások értéke, a menekültügyi kérelmek elbírálása nyomán megtagadott Svájcba történő belépésekből fakadó „károk”, a svájci kormány miatt a holokauszt idején kényszertáborokba került emberek feltételezett munkabére, valamint mindennek az azóta eltelt időben termelt kamatvesztesége.
     A WJC a per kapcsán az USA-kormánytisztviselők támogatását élvezte, beleérte Alfonse D’Amato New York-i szenátorét, aki meghallgatásokat tartott a Szenátus Bank Bizottságában a témában azt állítva, hogy a II. világháború idejében svájci bankokban lévő „dollárszázmilliókat” tartanak vissza az alpesi ország bankjai.

     A svájci kormány által rendelt alvószámla ellenőrzések 1962 és 1995 között 32 millió amerikai dollárt (1995-ös árfolyamon) összesítettek tisztázatlan háborús időkből származó számlákról.

     Mégis 1998 augusztusában számos nagy svájci bank beleegyezett hogy fizessen a holokauszttúlélőinek és rokonaiknak több mint 1,25 milliárd amerikai dollárt a következő három év során. A megállapodás részeként, a felperesek megállapodtak, hogy ejtik a kormány tulajdonában lévő Svájci Nemzeti Bank elleni pert az amerikai bíróságokon

    • Chevalier,

     Jurák Kata tollából:
     Már önálló törvényekkel és külön rendfenntartó erővel is felruháznák a Big Tech cégeket.

     Épül a falanszter Nevadában? Külön kis fizikai és digitális gulággal?

     Szép kis szabad világ!

 8. “A proletároknak nincs semmi sajátjuk, amit biztosítaniok kellene, – nekik le kell rombolniok minden eddigi magánbiztonságot és magánbiztosítékot.” Kommunista kiáltvány
  Nincs új a nap alatt.

 9. Bizonyára sokak számára megdöbbentö tény, de a szeretett Orbán kormány is ebben az “új világrendben” utazik.
  Az ENSZ ezt “Agenda 2030”-nak nevezi és magyarul a Kormány weboldalán található mint hivatalos dokumentum.
  https://ensz.kormany.hu/download/7/06/22000/Világunk%20átalakítása%20Fenntartható%20Fejlődési%20Keretrendszer%202030.pdf
  Klaus Schwab, Kill Gates, Mehrkill, Biden és az EU-mafia csak különbözö bünszervezeteket képviselnek, akik mind csak a mi javainkat akarják.
  Ismert mottójuk: “2030-ban nem lesz semmid és ez boldoggá fog téged tenni!”…..

  • egó!
   Már említettem,hogy inkább a népszarába írjál!

   • Tisztelt khm, attól tartok Ön nem olvasta el, vagy nem értette meg miröl is van szó. Fanatikus orbánistaként is foglalkozni kellene a tényekkel.
    Persze ez nem kevés kutatómunkát és önálló gondolkozást igényel, valamint összefüggések logikus felismerését.
    A tények:
    1. A PCR-teszt nem tud élö virusfertözést kimutatni
    2. Porvédö maszkok nem védenek kórokozók ellen. Maximum a büntetéstöl és a hatalom szolgáinak vegzálásaitól védenek meg.
    3. A WHO már 2021 január 21-én közzétette, hogy tünetmentes embereknél értelmetlen dolog PCR-tesztet végezni
    4. A WHO február 22-én közzétette, hogy a “gyilkos járvány” gyakorlatilag az egész világon véget ért.
    Természetesen minden demokráciamentes kormány továbbra is fenntartja a jograblásokat, hiszen a hamis PCR-tesztek alapján megszerzett önkényuralmat senki nem adja le szívesen.
    Kérem lapozzon bele az “Agenda 2030” címü ENSZ kiadványba, akkor talán megérti, hogy itt egy világméretü politikai akcóól és nem egészségvédelemröl van szó.
    Ajánlom még a http://www.weforum.org oldalon videókat és dokumentumokat eredetiben élvezni.
    Persze mindezt lehet mellözni is és megvárni, mikor áll meg a fekete auró a ház elött a börkabátos pribékekkel…. min azelött.
    Egyébként én öskonzervativként a Kádár-rendszerben nöttem fel és néhány évtizede Merkelisztánban élek. És itt ért utol a kommunista rémálom….

   • khm,

    Maga kissé elvakult a képmutató, nagyképű és hazug Orrbánnal szemben.

 10. khm,

  Kedves kamion parkoló üzemeltető, Ön a Fakebook hegyének cukra, hogy eldöntené ki használja a platformot?

  Ön jobboldali, patrióta hazafi?

  Vagy csak áltatja magát és bennünket?

 11. Miért kivitelezhetetlen a világfalu és a magántulajdon nélküli közösség gondolata?
  Az élő világra és ezen belül az emberi fajra is alapvetően jellemző fontos ösztönök között található a territoriális ösztön és a xenofóbia. Ezek feltétlen reflexek, mindig mindenkiben végbe mennek. A territoriális ösztönre példa: ha kisbabától el akarja venni a testvére a kezében szorongatott tárgyat, akkor sírva fakad. Ha már tud szavakat gagyogni, akkor az anya, apa szavak után szinte rögtön az enyém, enyém szó következik, pedig erre senki sem tanítja.
  Xenofóbia: pl. zárt terekben, liftben, metró kocsiban a szemkontaktus kerülése. Vagy a tőlünk eltérő rasszokkal kapcsolatos arcmemória nehézsége. A hollywoodi filmeket azért kellett Ázsiában újra forgatni ázsiai szereplőkkel, mert a fehér embert nem tudják egymástól jól elkülöníteni, de ezzel mi is így vagyunk. Ezt a jelenséget amerikai bíróságok tanú meghallgatások során figyelembe szokták venni.
  Tehát a fenti projekteknek a fajra jellemző genetikai akadálya van.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük