Mikor a liberók keresztények lesznek…

 •  
 •  
 •  
 •   

És akkor felbontatik a hét pecsét, eljő az apokalipszis négy lovasa, gyermek a szülei, testvér a testvére ellen fordul, de mindezt megelőzően a liberálisok a keresztényi szeretetre hivatkoznak… A világvége jelei. Kicsit kibővítve alább.

Már az is igazán hajmeresztő volt, amikor az államalapítás ünnepén a Liberálisok (ez a párt rövidítése – ezért a nagybetű!) arra emlékeztettek, hogy 896-ban a magyarok is bevándorlókként leltek új hazára. Azaz migráncsok vagyunk mi, magyarok is. Je suis migrant! De Fodor Gábor egyszemélyes pártja tovább borzolta a kedélyeket, mikor arra is felhívta a figyelmet, hogy:

“Magyarország nem is olyan régen (sic! – szerk.) még egy nyitott, befogadó, toleráns ország volt. Hiszünk abban, hogy a magyarok többsége ma is egy ilyen országban szeretne élni. Nemcsak a liberális meggyőződés, hanem a demokratikus elkötelezettség, a keresztény értékrend és az emberség szabálya is ezt diktálja sokunknak. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy ne zárjuk le kapuinkat azok előtt, akik egy jobb élet reményében érkeznek hazánkba.”

Megdöbbentő, de el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a Magyar Liberális Párt a keresztény értékekre hivatkozva érvel, mikor arra kéri a szavazóit szimpatizánsait valakiket, hogy az október másodikai népszavazáson az IGEN-re adják le a voksukat.

Lehet röhögni, de az érem másik oldala viszont az, hogy egyedül ők mernek ellenzékiként viselkedni, csak nekik, illetve neki van töke hozzá. Jó, mondjuk sok vesztenivalója nincs… Mert mit is mond a többi ellenzéki párt? Gyurcsány bojkottál, és árulkodik a tancsinéninek, hogy ő volt az első jelentkező; a szocik is, de szerintük a “bojkottot mégsem lehet bojkottnak nevezni”, így ők inkább “távol maradnak”, vagy “nem vesznek részt”. A PM – Gandhi után szabadon – erőszakmentes tüncire készül;  az Együtt ki a faszt érdekel, hogy mit mond; a Jobbik pedig nagy nehezen, de végül is arra kéri a szimpatizánsait, hogy menjenek el és mondjanak NEM-et a kötelező kvótákra, bár ha érvénytelen lesz az egész, akkor Orbán monnyon le! Nos, ezek után üde színfoltnak tűnik a Liberálisok felvetése. Igazi kuriózum.

Fodor Gábor valamit tud. Sejti, hogy a világvége még messze van, de a referendum esetében muszáj A-t, vagy B-t mondani. Mert ezt érti a szavazó. Meg különben is, mi lesz az egész népszavazási cirkusz után? Gyurcsány és a szocik összekapnak majd azon, hogy kire szavazott volna az a 3-4 millió ember, aki nem ment el és aki ott sem volt – a balos elemzők meg majd hümmögnek egyet, a nép pedig röhöghet megint egy jót a baloldalon. De a Jobbiknak is nehéz dolga lesz értelmezni a helyzetet október másodika után, kivéve, ha érvénytelen lesz, mert akkor elmondhatják majd, hogy ők időben szóltak, miszerint ezt meg lehet csinálni a parlamentben is.

De mindezek után megjósolható, hogy ha a világvége érdeklődés hiányában el is marad, ebből az egészből a Liberálisok jöhetnek ki a legsikeresebben az ellenzékiek közül. Hisz Fodor Gábor elmondhatja majd, hogy az IGEN-re szavazók bizony az ő szavazói, ugyanis senki más nem kampányolt ezért. Kivéve persze a migszolt vagy azt a néhány migránssimogató civilszervezetet, de rájuk csak az figyel, akinek éppen kenyeret kennek. Azoknak meg nincs szavazati joguk.

Tehát van értelme FodorGabiék tervének. Van, hisz ha kettőnél több szavazatot adnak is le az IGEN-re október másodikán (és erre azért van esély), ők már akkor is túlszárnyalnak minden közvélemény-kutatási kimutatást. Csak az nem fér továbbra sem a fejünkbe, hogy mindehhez miért kellett a keresztényi értékekre hivatkozniuk… Ijesztgetve ezzel a világvégétől rettegő igazi keresztényeket.


 •  
 •  
 •  
 •   

  Boris Vian

Boris Vian

4 hozzászólás

 1. Avatar
  Zilahi Kálmán

  A migráltatás a “háttérhatalom” által előre eltervezett. Része az un. Kalergi-tervnek, mely során kiirtják a fehér-embert s helyette gondolkodásra kevésbbé képes, az Új világrend számára jobban megfelelő, kevert fajt hoznak létre.
  Kezdetét vette Európa “áttenyésztése”.
  Merkel utasítást hajt végre, bábu, ugyanúgy mint az összes kormány illetve államhatalomnak mondott politikai szervezet.

  Meghúztak egy képzeletbeli vonalat észak és dél között mely vonal rajtunk keresztül halad. Tőlünk nyugatra Eurábia lesz.

  Hiába a kvóta, a “kormányok akarata” ellenében nem lehet betelepíteni. Ebből következően, nincs szükség betelepítés elleni népszavazásra.
  A népszavaztatás valódi célja, nép általi felhatalmazás, legitimáció, bárminemű döntés meghozatalára, a nép megkérdezése nélkül, vagy akár a nép akarata ellenére.
  Magyarországot felvásárolták. A “magyar kormány” nem értünk magyarokért épített kerítést!

  Az erőszakban tobzódó hírek célja, félelemkeltés, uszítás, nyugaton és itthon egyaránt.
  A liberálisok a betelepítésellenes hangulatkeltéssel, méginkább a népszavazásra ösztönzik a népet. A népszavazásra ösztökélés bevett gyakorlata módszere, a lankadó figyelmet felemelni fenntartani a médiák által: nem múlik el nap úgy, hogy a médiákban ne esne szó legalább egyszer betelepítésről, és az ellene elengedhetetlenül fontos népszavazásról.

  Nem árt tisztában lenni a következőkkel: Az állam, politikai szerveződés. „Olyan intézményrendszer, amely egy földrajzi terület lakóit politikailag szervezi egységgé. Ennek eszköze a legfőbb hatalom központosított gyakorlása a közigazgatás és az erőszakszervezetek révén. A modern államot a hatalmi-ágak szétválasztása jellemzi. …” (Wikipedia)
  A “demokrácia” szó, népakaratot, néphatalmat jelent. Ami azonban nem teljesül, mert a hatalmat nem a nép gyakorolja, hanem az állam.
  A hatalmi-ranglétra legfelső fokán egy az államok és kormányok felett álló hatalom, a pénzhatalmi világelit áll. Ők mozgatják a politikai szálakat. Az államok, kormányok, a háttérhatalom akaratát érvényesítik. A politikusok, bábuk.
  A pártok, a hatalom eszköze. A hatalom célja a pártosodással, megosztani a társadalmat: A pártprogramokkal a népességnek csak egy-egy szeletét célozzák meg. A pártok ideológiai alapon megosztják és szembeállitják egymással a választókat, azt az érzetet keltve, mintha a különböző pártokkal szimpatizáló választók érdeke, különbözne egymástól. A pártok a szavazókat nem képviselik, illetve nem a szavazóikat képviselik hanem csakis a hatalmat szolgálják.
  Mindegy melyik párt kormányoz, mert mind ugyanazt a programot hajtja végre.
  A pártoknak egy a gyökere. Bármelyik pártra szavaz a nép, ugyanazok ülnek a nyakába.

  Fontos, hogy ne legyen érdeklődés “ideológiai kérdések” iránt.
  A “rész”, csak az “egész” által létezik. A részből nemigen lehet az egészre következtetni, ellenben az egészből, következik a rész.
  Az iskola nem nevel nemzeti értékekre, miáltal a valódi értékek elvesznek. (Hagyományok, művészet, történelem.) Ahelyett liberális eszmékre nevel, családtól nemzettől idegen gondolkodásra. Az oktatás részleges, minek következtében a felnövő nemzedék előtt ismeretlen marad a teljes, az “egész”. Ez megalapozza a társadalom irányíthatósásgát (megtéveszthetőségét, félrevezethetőségét).

  “Oszd meg és uralkodj!”.
  „A mesterségesen elidegenítő, a külső és a belső, az emberi tényezőinkkel szembeforduló kultúrák viszonylag új keletűek, s csak hathatós társadalmi manipuláció kíséretében váltak lehetségessé. A manipuláció változatos mutációdzsungele az “Oszd meg és uralkodj!” elve alapján minden embert alapvetően különállóvá, a természettel szembefordulóvá igyekszik tenni. Megteremtette önazonosságunknak a teljes elkülönülésen, a deviancián alapuló mítoszát, arra igyekezvén rávenni bennünket, hogy önmagunkat minden más embertől és a természettől elválasztva, elkülönítve, a devianciában éljük át. Ha meg akarjuk érteni, miért él a kibékíthetetlennek látszó ellentétek ilyen elképesztő változatossága elménkben és világnézetünkben, annak okát a manipulációban, az atomizáló, elidegenítő tudatlanságban, a megosztó és eltorzító társadalmi hatásokban kell keresnünk.” (Grandpierre Attila: “A filozófia alapfeladata és a világnézet megalapozása” – Valóság 2002.5. 27-39.)

  A demokrácia eszméje, szelleme.
  „A demokrácia felsőbbrendűségében hinni minden közéleti szereplőnek, értelmiséginek és alattvalónak kötelező. … … Azt, aki a demokrácia elvi alapjait nyilvánosan tagadni merészeli, kizárják a közélet és a nyilvánosság fórumairól. A demokrácia alapeszméiről nyilvános vitát folytatni nem lehetséges. … … A “népakarat” illúzió, mivel a nyugati világot irányító cionista elit a bankjain és a médiáin keresztül határozza meg, mi is legyen a “népakarat”. …” (“A globális birodalom négy alapeszméje, melyben hinni mindenkinek kötelező” – kuruc.info 2013.10.28.)

  A multikulturalizmus ideológiája.
  „Minden, a demokratikus cirkuszban komolyabb szerephez juttatott politikai erőnek szóban és tettekben alkalmazkodnia kell a multikulti eszméjéhez. Az ideológia fő célja a nyugati világba irányuló bevándorlás ütemének fenntartása azzal a céllal, hogy egyrészt a faj- és népkeveredés révén a hagyományos európai nemzetek nacionalizmusa kioltható legyen, másrészt pedig a sokféle népcsoportot az “oszd meg és uralkodj” szellemében könnyebben lehessen kormányozni és elnyomni. Mivel azonban a multikulti nevében zajló idegeninvázió óriási feszültségeket gerjeszt, ezért – az indulatok lecsillapítása és a tömegek megtévesztése érdekében – még a cionista oligarchia pénzén kitartott politikusoknak is megengedik időnként a multikulturalizmus elleni kirohanásokat. Gondoljunk Angela Merkel nevezetes kijelentésére, mely szerint a “multikulturalizmus halott”. (Tettek természetesen nem követték a német kancellár asszony szavait.) Hasonlóképpen “elnézik” egyes jobboldali pártok szórványos fellépését a bevándorlókkal szemben, sőt, most már a cionista “szélsőjobb” muzulmánellenes retorikája is engedélyezett. Mindettől függetlenül a “multikutli projekt” teljes gőzzel halad előre, melynek következtében az őshonos európai nemzetek öntudata és ereje rohamosan gyengül.” (“A globális birodalom négy alapeszméje, melyben hinni mindenkinek kötelező” – kuruc.info 2013.10.28.)

 2. Avatar
  Sátory Gábor

  Csatlakozok Zilahy Kálmánhoz!

  Most jelent meg két cikk Kőműves Gézától a magyarmegmaradásért.hu weboldalon “Bocsássanak meg nekem a címzett vádakért!” és “Én nem tiltakozom Budaházyék ellen elkövetett vérforraló aljasság ellen!” címmel. Rendkívül alapos írás mindkettő, érdemes volna mindenkinek elolvasni, és talán ez a weboldal is átvehetné, terjeszthetné!:

  http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/figyelemre-melto/item/4521-bocs%C3%A1ssanak-meg-nekem-a-c%C3%ADmzett-v%C3%A1dak%C3%A9rt
  http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/figyelemre-melto/item/4522-%C3%A9n-nem-tiltakozom

  És még ezt is ajánlanám:

  http://magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/kozlonyeink/item/4417-%C3%A9bredj-eur%C3%B3pa-%C3%A9bredj-emberis%C3%A9g

  A pártokról Zilahy Kálmán által írtakkal kapcsolatban meg ezt:

  magyarmegmaradasert.hu/kozerdeku/terjesztest-ker/item/download/96_a994b25dd15fb1fa9a5514981ca0837e

  Az ajánlott cikkekből kitűnik a népszavazás hamissága.

  A Kőműves Géza, pedig nem liberált(!), hanem ő még képes normálisan gondolkodni! De ha ő nem volna elég, a balrad.com sem, meg a magaspart.hu sem liberális portálok, gyakorlatilag ugyanazon a véleményen vannak. Íme néhány link, amit ugyancsak érdemes elolvasni és megszívlelni, s terjeszteni:

  http://www.balrad.com/2016/05/14/amiert-nem-megyek-el-a-kvotarol-szolo-nepszavazasra-segelykialtas/
  http://www.balrad.com/2016/09/03/a-magyar-semmibol-nem-tanul/
  http://magaspart.hu/?p=752
  http://magaspart.hu/?p=676

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük